Polİtaş Ambalaj’da kurum kültürü, başarının en önemlİ anahtarı olarak görülür

Şirket içinde birlik, beraberlik ve iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı oluşturamazsak müşterilerimize de söz verdiğimiz kaliteli hizmeti sunamayız.

İnsan kaynakları politikamız; sadece güncel gereksinimlerimizi karşılayacak ve boş pozisyonları dolduracak bir çalışan profili yerine, öğrenmeye ve gelişime açık, yenilikçi ve yeniliklere kısa zamanda adapte olabilecek, vizyon ve inovatif düşünceye sahip bir çalışan profili oluşturmaktır.  Calışanlarımızın Politaş Ambalaj’ın bir parçası oldukları için gurur duymalarını isteriz. Bu yolda izlediğimiz stratejilerimiz;

- Doğru insanları doğru işlere yönlendirerek verimi ve calışan motivasyonunu arttırmak,

- Başarıyı ödüllendirerek insanları teşvik etmek,

- Sürekli eğitim ve gelişim felsefesiyle çalışanlarımızı desteklemek; kalite ve verimliliğe önem veren, hijyen, çevre, sağlık ve iş güvenliği konularında bilinçli, beşeri ilişkilerinde yapıcı, katılımcı, yenilikçi ve öğrenen bir çalışan profili oluşturmak,

- Çalışanlarımıza gereksinim duydukları her alanda yol gösterici olmak, fırsatları başariya dönüştürmelerine destek olarak, kendilerini kurum ailemizin bir parçası hissetmelerini sağlamaktır.

 

Polİtaş aİlesİne katılacak adaylarda aradığımız temel özellİkler

- Yeniliklere ve değişime açık
- Kurumsal değerleri kişisel değerleriyle uyuşan
- Yaptığı işi ve kendini geliştirecek vizyona sahip
- Toplumsal etik değerlere önem veren
- İşiyle ilgili sorumluluk alabilen ve insiyatif kullanabilen
- Kendi işinin lideri olan
- Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerini benimsemis
- İşbirliği, uyum ve dayanışma içinde çalişabilen bireyler olmak.

Seçme, yerleştirme sürecimiz sırasında ve çalışanlarımız arasında din, dil, cinsiyet, ırk ve yaş ayrımı gözetmeden fırsat eşitliğini savunmaktayız.

Politas ambalaj’da her yıl lise ve üniversite öğrencilerine bizlerle birlikte çalışarak deneyim kazanma imkanı veriyoruz. Stajyerler, şirketimizde çalışan profesyonellerin tecrübesinden faydalandığı gibi bizler de onların yenilikçi fikirleri sayesinde gelişmeye devam ediyoruz.

Açık pozisyonlarımıza, staj için veya genel başvuruda bulunmak isteyen adaylar web sitemizden ilgilendikleri pozisyonu önyazı ile belirterek başvuru yapabilirler.